Radfahrerhotel
denk positief.

November – Het begin van de Klootschietentijd

Klootschietentijd

Binnenkort begint de “Kloatscheeter”-tijd weer.

Ook net over de grens zeer populair! Dus denk eraan wanneer u en uw gezelschap de traditionele klootschietdagen met als afsluiter de nodige stampot groene kool, tijdig bij ons te reserveren!

Voor uw reservering of vragen over de mogelijkheden:
telefoon: +49-(0) 59 21-8 83 30
. .